Profilaktyka Alzheimera

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Profilaktyka Alzheimera

PROFILAKTYKA ALZHEIMERA

 • niepokojące problemy
 • ocena zagrożenia
 • czynniki prewencyjne
 • wczesne rozpoznanie
 • metody rehabilitacji pamięci
 • zajęcia stymulacyjne

Czy otępieniom można zapobiegać?

Starzenie się organizmu jest nieuniknione, ale osoby o lepszej rezerwie mózgowej skuteczniej kompensują uszkodzenia neuronów i znacznie później ujawniają deficyty poznawcze. Sprawność intelektualna człowieka w wieku podeszłym jest uwarunkowana wieloczynnikowo.

Na swój materiał genetyczny, wiek, przeżycia z dzieciństwa, czy wykształcenie nie mamy już wpływu, ale znanych jest 10 modyfikowalnych czynników ryzyka otępienia:

 • nadciśnienie
 • cholesterol
 • zły sposób odżywiania
 • nadwaga i otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • nietolerancja glikemii
 • cukrzyca
 • niska aktywność intelektualna
 • palenie papierosów
 • homocysteina

Lęk o własną sprawność umysłową wynika z niewiedzy. Analiza kondycji umysłowej działa mobilizująco. Warto poddać się takie analizie profilaktycznie, tak jak badamy lipidogram, hormony tarczycy czy markery nowotworowe.

Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych u zdrowych, dobrze funkcjonujących starszych osób – jest metodą zapobiegania otępieniom. Nawet u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi ćwiczenia oddalają rozwinięcie się pełnoobjawowego otępienia. Ważne też są regularne ćwiczenia fizyczne. Poprawiają one przepływ krwi w mózgu, tempo przetwarzania informacji i funkcje wykonawcze, a te dwa procesy najszybciej ulegają uszkodzeniu we wczesnych fazach otępień.

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Konsultacja geriatryczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja psychogeriatryczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja psychologiczna

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska