Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Celem zajęć jest maksymalne wydłużenie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, mimo postępu choroby otępiennej, utrzymywanie i odnowienie kontaktów społecznych, wczesna identyfikacja i wyciszenie nakładających się często na objawy otępienne zaburzeń  nastroju i zachowania.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji, diagnostyki i terapii.

Organizacja udzielania świadczeń w oddziale

 • oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry
 • maksymalny czas terapii w oddziale wynosi 60 dni
 • do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie
 • terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00.
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry i psychologa
 • pacjentom zapewniamy posiłek

Rodzaje i formy proponowanych zajęć

 • grupowa rehabilitacja ruchowa
 • trening funkcji poznawczych
 • terapia stymulacyjna i aktywizacyjna
 • zajęcia plastyczne
 • biblioterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • muzykoterapia
 • zajęcia psychoedukacyjne

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego  psychogeriatrycznego

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka
 • opiekun medyczny

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Konsultacja geriatryczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja psychogeriatryczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja psychologiczna

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

Cennik

Konsultacja specjalisty – 90 – 120 zł
Badanie psychologiczne – 70 – 100 zł
Trening funkcji poznawczych (45min) – 40 zł
Ocena potencjału zdrowotnego – 180 zł
Kompleksowe badanie geriatryczne – 220 zł (obejmuje konsultacje geriatry, psychiatry oraz psychologa – wykonane jednego dnia)

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska