Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Konsultacja geriatryczna - internistyczna

 • diagnostyka i terapia problemów zdrowotnych i typowych dla podeszłego wieku zespołów geriatrycznych (zaburzeń równowagi, zawrotów głowy, osłabienia, nietrzymania moczu i innych)
 • ocena sprawności funkcjonalnej, stanu odżywienia, ryzyka upadków
 • określenie sposobów rehabilitacji
 • działania profilaktyczne zmierzające do jak najdłuższego zachowania sprawności i samodzielności

Konsultacja psychogeriatryczna

 • pomoc w rozpoznaniu przyczyn problemów w obszarze psychiki u osób w podeszłym wieku
 • ustalenie właściwego rozpoznania w przypadku kłopotów z pamięcią, płynnością wypowiedzi, zdolnością uczenia się, w trudnościach z podejmowaniem decyzji, dokonywaniem ocen, planowaniem i realizowaniem działań
 • diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych
 • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń snu i świadomości, zaburzeń zachowania i osobowości
 • omówienie z pacjentem i rodziną rozpoznanego problemu, ustalenie optymalnego leczenia farmakologicznego i postępowania pozafarmakologicznego
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Konsultacja psychologiczna

 • wywiad psychologiczny
 • badanie funkcji poznawczych (m.in.: języka, pamięci, uwagi, funkcji wykonawczych)
 • omówienie wyników
 • psychoedukacja
 • porada psychologiczna dla opiekunów dotycząca postępowania z pacjentem
 • kontrolne badanie funkcji poznawczych pacjenta wraz z omówieniem wyników
 • porada wspierająca i psychoedukacyjna dla opiekunów

Profilaktyczna ocena geriatryczna (bilans 60 – latka)

 • oceny dokonuje dwóch specjalistów – geriatra i psycholog kliniczny
 • ocena zagrożenia zespołem metabolicznym (miażdżycą i cukrzycą) w oparciu o badanie przemiany lipidów i węglowodanów
 • indywidualna ocena ryzyka nowotworowego, wynikającego z obciążenia rodzinnego i środowiskowego
 • ocena kondycji psychicznej (skale zagrożenia depresją)
 • badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych - ocena potencjału umysłowego

Konsultacja ortopedyczna

 • stany zapalne układu ruchu (zapalenia ścięgien, stawów, kaletek itd.)
 • ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa
 • zespoły przeciążeniowe układu ruchu (łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka)
 • stany urazowe i pourazowe (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, złamania):
 • medycyna sportowa: leczenie urazów sportowych, treningowych i pomeczowych
 • zespoły uciskowe nerwów obwodowych (zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół kanału Guyona, zespół rowka nerwu łokciowego)
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów, obrzęki kolan i stawów
 • wady postawy (plecy, stopy, kolana) – wykrywanie i leczenie
 • aplikowanie blokad dostawowych i okołostawowych, okołokręgosłupowych

Kompleksowa ocena geriatryczna

 • oceny pacjenta dokonuje trzy osobowy zespół specjalistów: geriatra, psychiatra i psycholog kliniczny
 • diagnostyka problemów zdrowotnych i typowych dla wieku podeszłego zespołów geriatrycznych
 • ocena sprawności funkcjonalnej, zaburzeń chodu, ryzyka upadków, stanu odżywienia
 • badanie stanu psychicznego (testy zagrożenia depresją)
 • ocena kondycji umysłowej (testy pamięci i funkcji poznawczych)
 • koordynacja farmakoterapii
 • zaplanowanie działań niefarmakologicznych (diety, rehabilitacji)
 • zlecenie ewentualnych badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów
 • plan opieki medycznej w zależności od potrzeb pacjenta i jego rodziny

Konsultacja kardiologiczna

Konsultacja reumatologiczna

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

Cennik

Konsultacja specjalisty – 90 – 120 zł
Badanie psychologiczne – 70 – 100 zł
Trening funkcji poznawczych (45min) – 40 zł
Ocena potencjału zdrowotnego – 180 zł
Kompleksowe badanie geriatryczne – 220 zł (obejmuje konsultacje geriatry, psychiatry oraz psychologa – wykonane jednego dnia)

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska