Kompleksowa ocena geriatryczna

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Kompleksowa ocena geriatryczna

Całościowa ocena geriatryczna

Rutynowa ocena lekarska ogranicza się zwykle do rozpoznania choroby.
Całościowa ocena geriatryczna jest znacznie szerszym określeniem stanu zdrowia. Dokonuje jej zespół praktyków – geriatra, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka.

Opiera się na wynikach kilkunastu specjalnie dobranych kwestionariuszy i określa:

  • problemy medyczne
  • czynniki rokownicze
  • samodzielność, stan układu ruchu
  • kondycję psychiczną
  • sytuację socjalną i społeczną

Takie szczegółowe oszacowanie deficytów i zasobów zdrowotnych pacjenta, ma służyć dostosowaniu optymalnego leczenia i rehabilitacji dla poprawy komfortu życia starszego pacjenta w jego środowisku.

COG – daje często szansę wykrycia problemów niewidocznych przy tradycyjnym podejściu do pacjenta, które okazują się w indywidualnym przypadku osoby starszej zasadnicze dla podniesienia kondycji zdrowotnej.

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Konsultacja geriatryczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja psychogeriatryczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja psychologiczna

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska