Przydatne informacje

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Przydatne informacje

Informacje dla pacjentów i opiekunów

Szanowni Państwo! Dla zwiększenia efektywności spotkania prosimy o zapoznanie się z zaleceniami przedstawionymi poniżej:

 • proszę przyjść z osobą która wie o Was jak najwięcej, może to być osoba mieszkająca razem (współmałżonek), bliski krewny lub osoba opiekująca się Wami
 • proszę przynieść wyniki posiadanych dodatkowych konsultacji lekarskich i badań: laboratoryjnych, EKG, RTG, a szczególnie opis badania komputerowego lub rezonansu mózgu , EEG
 • proszę spisać nazwy i dawki wszystkich leków przyjmowanych w ciągu ostatniego miesiąca (także witamin i leków ziołowych)
 • proszę przynieść okulary i aparat słuchowy, jeżeli takich używacie

PROBLEMY PODESZŁEGO WIEKU

 • osłabienie
 • męczliwość
 • zawroty głowy
 • obrzęki kończyn
 • zaburzenia pamięci
 • zmiany nastroju
 • bezsenność
 • kłopoty z orientacją
 • trudności z planowaniem i realizowaniem codziennych zajęć
 • zmiany w zachowaniu

Zakres usług

Rozpoznawanie

Leczenie

profilaktyka

edukacja

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Konsultacja geriatryczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja psychogeriatryczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja psychologiczna

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska