Szanowni Państwo!

Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.

Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Oddział działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i leczenie jest dla pacjentów bezpłatne.

Celem zajęć jest maksymalne wydłużenie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, mimo postępu choroby otępiennej, utrzymywanie i odnowienie kontaktów społecznych, wczesna identyfikacja i wyciszenie nakładających się często na objawy otępienne zaburzeń  nastroju i zachowania.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji, diagnostyki i terapii.

NFZ Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Organizacja udzielania świadczeń w oddziale

 • oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty
 • maksymalny czas terapii w oddziale wynosi 60 dni
 • do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie
 • terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.15.
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry i psychologa
 • pacjentom zapewniamy posiłek

Rodzaje i formy prowadzonych zajęć

 • grupowa rehabilitacja ruchowa
 • trening funkcji poznawczych
 • terapia stymulacyjna i aktywizacyjna
 • zajęcia plastyczne
 • biblioterapia
 • zajęcia relaksacyjne
 • muzykoterapia
 • zajęcia psychoedukacyjne

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego  psychogeriatrycznego

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka

USŁUGI MEDYCZNE