Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Oddział działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i leczenie jest dla pacjentów bezpłatne.

NFZ Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Celem zajęć jest maksymalne wydłużenie funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym, mimo postępu choroby otępiennej, utrzymywanie i odnowienie kontaktów społecznych, wczesna identyfikacja i wyciszenie nakładających się często na objawy otępienne zaburzeń  nastroju i zachowania.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji, diagnostyki i terapii. Oddział jest miejscem realizacji straży i praktyk studenckich

Organizacja udzielania świadczeń w oddziale

 • oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty
 • maksymalny czas terapii w oddziale wynosi 60 dni
 • do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie
 • terapia w oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 15.15.
 • przyjęcie do oddziału poprzedza konsultacja lekarza psychiatry i psychologa
 • pacjentom zapewniamy posiłek

Rodzaje i formy prowadzonych zajęć

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRYCZNY CM Senior

Dla opiekunów i rodzin osób z chorobami otępiennymi, uczestniczącymi w rehabilitacji w ramach Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego, zapewniamy możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia.

Dla pacjentów oddziału:

 • trening funkcji poznawczych- adresowany jest do pacjentów, u których zaburzenia pamięci nie upośledzają całościowego funkcjonowania poznawczego, polega na wzmacnianiu zachowanych funkcji w celu kompensowania tych utraconych
 • globalna stymulacja funkcji poznawczych- ćwiczenia skoncentrowane na ożywieniu pacjenta, usprawnianiu jego interakcji z innymi osobami, poprawie jego funkcjonowania społecznego
 • rehabilitacja funkcji poznawczych, której celem jest zoptymalizowanie aktywności chorego w życiu codziennym
 • rehabilitacja orientacji w rzeczywistości
 • terapia reminiscencyjna
 • trening czynności dnia codziennego
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia relaksacyjne
 • grupowa rekreacja ruchowa
 • psychoedukacja

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego  psychogeriatrycznego

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • terapeuta zajęciowy
 • pielęgniarka

Umów wizytę - Formularz rejestracji wizyty w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym

USŁUGI MEDYCZNE