Szanowni Państwo!

Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.

Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Ośrodek Alzheimerowski

Profilaktyka Alzheimera Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja.
W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie. Uniknięcie hospitalizacji w tych szczególnych zaburzeniach ma korzystny wpływ na jakość życia chorych i ich opiekunów.

Indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenia przeprowadzane z psychologiem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego o zmiennych poziomach trudności dla stymulacji pamięci, logicznego rozumowania, poprawy wnioskowania, podejmowania decyzji, zwiększania podzielności i zakresu uwagi.

Czas trwania zajęć dostosowujemy do indywidualnych możliwości każdego pacjenta.

Ćwiczenia indywidualne - opracowane na podstawie wyników przeprowadzonego badania neuropsychologicznego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod stymulujących funkcje poznawcze. Czas trwania i częstotliwość dostosowane do możliwości pacjenta.

Ćwiczenia grupowe funkcji poznawczych

Ćwiczenia grupowe - przeprowadzane w 3-4 osobowych zespołach, dodatkowo mające na celu pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych.

USŁUGI MEDYCZNE