Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera

Nasz ośrodek oferuje wczesną diagnostykę chorób otępiennych w oparciu o nowoczesne metody diagnozowania, zgodne ze światowymi standardami.

CM Senior - Wczesna diagnostyka choroby Alzheimer

Objawy kliniczne choroby Alzheimera pojawiają się nawet po 20 latach trwania procesu zwyrodnieniowego mózgu. Możliwe jest oznaczenie biomarkerów tego procesu, także kiedy nie ma jeszcze objawów klinicznych.

Badanie polega na pobraniu próbki płynu mózgowo rdzeniowego (punkcja lędźwiowa) i określeniu obecności i ilości amyloidu beta i białka Tau. Analiza ilościowa tych białek potwierdza diagnozę choroby Alzheimera w 100%.

Punkcja lędźwiowa  Centrum Medyczne SENIOR Sopot

USŁUGI MEDYCZNE