Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Poradnia diagnozowania pamięci i funkcji poznawczych

Poradnia zajmuje się diagnostyką zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych u osób dorosłych.

Z uwagi na trwającą pandemię szczególnie zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu intelektualnym lub pogorszenia w stanie psychicznym po przebytym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2.

Poradnia diagnozowania pamięci i funkcji poznawczych CM Senior

Jak wygląda proponowana przez nas ścieżka diagnozy i wsparcia?

Pierwsza konsultacja jest przeprowadzana przez psychologa. W trakcie konsultacji zbierany jest wywiad kliniczny, wykonywana ocena funkcji poznawczych oraz ocena stanu psychicznego z wykorzystaniem testów psychologicznych i kwestionariuszy. Na podstawie zebranych informacji przygotowywany jest opis funkcji poznawczych i funkcjonowania pacjenta, oraz udzielane są niezbędne informacje dotyczące jego stanu. W zależności od wyniku konsultacji proponujemy:

  • możliwość przeprowadzenia kierunkowego, poszerzonego badania neuropsychologicznego,
  • możliwość podjęcia treningu poznawczego skoncentrowanego na rehabilitacji funkcji poznawczych (indywidualnie lub grupowo),
  • możliwość podjęcia krótkoterminowej psychoterapii lub uzyskanie wsparcia psychologicznego,
  • możliwość skorzystania z konsultacji lekarza specjalisty w celu dalszej diagnostyki lub/i zastosowania leczenia farmakologicznego.

Wszystkie działania odbywają się na miejscu, w ramach jednego ośrodka: CM Senior.

Dla pacjentów po 60 roku życia istnieje możliwość udziału w grupowych treningach funkcji poznawczych nieodpłatanie, w ramach Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego  .

 

USŁUGI MEDYCZNE