Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Usługi medyczne

Zabiegi medyczne i usługi Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Specjalistyczne gabinety lekarskie

  • Poradnia geriatryczna
  • Poradnia psychogeriatryczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia psychologiczna / Poradnia diagnozowania pamięci
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia leczenia bólu przewlekłego (ból trwający dłużej niż 3 miesiące)
  • Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera  
    - jest wynikiem interdyscyplinarnej współpracy zespołu specjalistycznych gabinetów lekarskich: psychogeriatry, neurologa, psychologa klinicznego

Wiecej

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi : zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Wiecej

Ośrodek badań klinicznych

Od wielu lat prowadzimy badania kliniczne w chorobie Alzheimera. Daje to pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i do eksperymentalnych metod leczenia.
Kwalifikujemy do takich badań osoby z wczesnymi objawami choroby Alzheimera oraz osoby, które jeszcze nie mają objawów, ale badanie biomarkerów wskazuje, że są one nosicielami chorych białek w mózgu.

Wiecej

Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera

Nasz ośrodek oferuje wczesną diagnostykę chorób otępiennych w oparciu o nowoczesne metody diagnozowania, zgodne ze światowymi standardami.

Więcej