Szanowni Państwo!

Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.

Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Usługi medyczne

Zabiegi medyczne i usługi Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Specjalistyczne gabinety lekarskie

  • Poradnia geriatryczna
  • Poradnia psychogeriatryczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia psychologiczna
  • Poradnia kardiologiczna
  • Poradnia leczenia bólu przewlekłego (ból trwający dłużej niż 3 miesiące)

Wiecej

Diagnostyka kompleksowa

  • Całościowa ocena geriatryczna
  • Profilaktyczna ocena geriatryczna (bilans 60 – latka)
  • Diagnostyka i terapia zaburzeń pamięci
  • Diagnozowanie i leczenie zaburzeń snu

Wiecej

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi : zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Wiecej

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

Wiecej