Szanowni Państwo!

Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.

Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Specjalistyczne gabinety lekarskie Centrum Medyczne SENIOR

PORADNIA PSYCHOGERIATRYCZNA

lek. med. Dorota Ussorowska

 • diagnostyka i leczenie choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych    
 • leczenie zaburzeń depresyjnych i lękowych
 • leczenie urojeń, zaburzeń zachowania i zaburzeń snu

PORADNIA GERIATRYCZNA 

lek. med. Joanna Przekwas

 • kompleksowa ocena geriatryczna
 • diagnostyka i leczenie schorzeń wieku podeszłego
 • realizowanie bilansów zdrowotnych  50 - 60-latka w ramach promocji zdrowego starzenia się

PORADNIA NEUROLOGICZNA 

lek. med. Iwo Sługocki 

 • diagnostyka i leczenie chorób ośrodkowego i obwodowego układu  nerwowego
 • leczenie neuroboreliozy
 • diagnostyka i leczenie schorzeń neurogeriatrycznych

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA 

mgr Magdalena Domieniuk-Szklarska

 • badanie neuropsychologiczne
 • poradnictwo psychologiczne z zakresu chorób otępiennych
 • psychoedukacja
 • porady wspierające Opiekunów

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

lek. med. Urszula Świerczyńska-Pusz

 • leczenie nadciśnienia tętniczego i chorób serca
 • leczenie zaburzeń rytmu serca w tym migotania przedsionków
 • leczenie zaburzeń lipidowych
 • badania ECHO i EKG

PORADNIA LECZENIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO
(ból trwający dłużej niż 3 miesiące)

lek. med. Iwo Sługocki

 • diagnostyka i  leczenie bólu przewlekłego
 • optymalizacja i indywidualizacja leczenia bólu przewlekłego
 • leczenie migrenowych bólów głowy ( w tym toksyną botulinową)
 • kontynuacja i modyfikacja leczenia opioidami (recepty Rpw)

Pacjent zgłaszający się do poradni leczenia bólu przewlekłego jest proszony o przyniesienie:
- posiadanych wyników badań diagnostycznych
- kart informacyjnych leczenia szpitalnego
- listy dotychczas i aktualnie przyjmowanych leków

USŁUGI MEDYCZNE