Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Informacje dla pacjentów i opiekunów

Informacje dla pacjentów i opiekunów

Informacje dla pacjentów poradni geriatrycznej / psychogeriatrycznej

Szanowni Państwo! Dla zwiększenia efektywności spotkania prosimy o zapoznanie się z zaleceniami przedstawionymi poniżej:

 • proszę przyjść z osobą która wie o Was jak najwięcej, może to być osoba mieszkająca razem (współmałżonek), bliski krewny lub osoba opiekująca się Wami;
   
 • proszę przynieść wyniki posiadanych dodatkowych konsultacji lekarskich i badań: laboratoryjnych, EKG, RTG, a szczególnie opis badania komputerowego lub rezonansu mózgu , EEG;
   
 • proszę spisać nazwy i dawki wszystkich leków przyjmowanych w ciągu ostatniego miesiąca (także witamin i leków ziołowych);
   
 • proszę przynieść okulary i aparat słuchowy, jeżeli takich używacie.

Problemy podeszłego wieku

 • osłabienie
 • męczliwość
 • zawroty głowy
 • obrzęki kończyn
 • zaburzenia pamięci
 • zmiany nastroju
 • bezsenność
 • kłopoty z orientacją
 • trudności z planowaniem i realizowaniem codziennych zajęć
 • zmiany w zachowaniu

Zakres usług

ROZPOZNANIE  >>  LECZENIE  >>   PROFILAKTYKA  >>   EDUKACJA

Zakres usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne SENIOR

Specjalistyczne
gabinety lekarskie

Poradnie: psychogeriatryczna, geriatryczna,
neurologiczna, psychologiczna,
kardiologiczna,
leczenia przewlekłego bólu...

Więcej   

Dzienny Oddział
Psychogeriatryczny

Dzienny Oddział Psychgeriatryczny NFZ

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów do obserwacji z innymi problemami psychogeriatrycznymi - zaburzeniami nastroju i zachowania.

Więcej   

Ośrodek
Badań Klinicznych

Od wielu lat prowadzimy badania kliniczne w chorobie Alzheimera. Daje to pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i do eksperymentalnych metod leczenia.

Więcej   

Wczesna diagnostyka
choroby Alzheimera

Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera ze zdaniem jest wynikiem interdyscyplinarnej pracy zespołu specjalistycznych gabinetów lekarskich: psychogeriatry, neurologa, i psychologa klinicznego.

Więcej