Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Diagnostyka kompleksowa

Całościowa ocena geriatryczna Centrum Medyczne SENIOR Sopot

Całościowa ocena geriatryczna

Całościowa ocena geriatryczna (w skrócie COG) jest poszerzonym  określeniem stanu pacjenta. Dokonuje jej zespół specjalistów:  lekarz geriatra, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Ocena opiera się na wynikach kilkunastu specjalnie dobranych kwestionariuszy i określa
problemy medyczne, czynniki rokownicze, samodzielność, stan układu ruchu, kondycję psychiczną, sytuację socjalną i społeczną.
Takie szczegółowe oszacowanie deficytów i zasobów zdrowotnych pacjenta, ma służyć dostosowaniu optymalnego leczenia i rehabilitacji dla poprawy komfortu życia starszego pacjenta w jego środowisku.
COG – daje często szansę wykrycia problemów niewidocznych przy tradycyjnym podejściu do pacjenta, które okazują się w indywidualnym przypadku osoby starszej zasadnicze dla podniesienia kondycji zdrowotnej.

W ramach badania ma miejsce:

 • ocena sprawności funkcjonalnej, zaburzeń chodu, ryzyka upadków, stanu odżywienia
 • badanie stanu psychicznego (testy zagrożenia depresją)
 • ocena kondycji umysłowej (testy pamięci i funkcji poznawczych)
 • koordynacja farmakoterapii
 • zaplanowanie działań poza farmakologicznych (dieta, rehabilitacja)
 • zlecenie ewentualnych badań dodatkowych i konsultacji innych specjalistów
 • plan opieki medycznej w zależności od potrzeb pacjenta i jego rodziny

Profilaktyczna ocena geriatryczna (bilans 50 - 60 – latka)

Badanie przeprowadza dwóch specjalistów: geriatra i psycholog kliniczny.
W ramach badania dokonuje się oceny

 • zagrożenia zespołem metabolicznym (miażdżycą i cukrzycą) w oparciu o badanie przemiany lipidów i węglowodanów
 • ryzyka wystąpienia nowotworów, wynikającego z obciążenia rodzinnego i środowiskowego
 • kondycji psychicznej (skale zagrożenia depresją)
 • badania neuropsychologicznego funkcji poznawczych - ocena potencjału umysłowego

Diagnostyka i terapia zaburzeń pamięci

Szczegółowe badanie pozwalające ustalić właściwe rozpoznanie w przypadku kłopotów z pamięcią, płynnością wypowiedzi, zdolnością uczenia się, w trudnościach podejmowaniem decyzji, dokonywaniem ocen, planowaniem i realizowaniem działań.
Wykonujemy również testy pamięci dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku podeszłego, ale zauważyły u siebie pewne deficyty związane z dotychczas niezawodną pamięcią.

USŁUGI MEDYCZNE