Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Profilaktyka Alzheimera

Profilaktyka Alzheimera\

Profilaktyka Alzheimera

 • niepokojące problemy
 • ocena zagrożenia
 • czynniki prewencyjne
 • wczesne rozpoznanie
 • metody rehabilitacji pamięci
 • zajęcia stymulacyjne

Czy otępieniom można zapobiegać?

Starzenie się organizmu jest nieuniknione, ale osoby o lepszej rezerwie mózgowej skuteczniej kompensują uszkodzenia neuronów i znacznie później ujawniają deficyty poznawcze. Sprawność intelektualna człowieka w wieku podeszłym jest uwarunkowana wieloczynnikowo.
Na swój materiał genetyczny, wiek, przeżycia z dzieciństwa, czy wykształcenie nie mamy już wpływu, ale znanych jest 10 modyfikowalnych czynników ryzyka otępienia:

 • nadciśnienie
 • cholesterol
 • zły sposób odżywiania
 • nadwaga i otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • nietolerancja glikemii
 • cukrzyca
 • niska aktywność intelektualna
 • palenie papierosów
 • homocysteina

Lęk o własną sprawność umysłową wynika z niewiedzy. Analiza kondycji umysłowej działa mobilizująco. Warto poddać się takie analizie profilaktycznie, tak jak badamy lipidogram, hormony tarczycy czy markery nowotworowe.

Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych u zdrowych, dobrze funkcjonujących starszych osób – jest metodą zapobiegania otępieniom. Nawet u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi ćwiczenia oddalają rozwinięcie się pełnoobjawowego otępienia. Ważne też są regularne ćwiczenia fizyczne. Poprawiają one przepływ krwi w mózgu, tempo przetwarzania informacji i funkcje wykonawcze, a te dwa procesy najszybciej ulegają uszkodzeniu we wczesnych fazach otępień.

Zakres usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne SENIOR

Specjalistyczne
gabinety lekarskie

Poradnie: psychogeriatryczna, geriatryczna,
neurologiczna, psychologiczna,
kardiologiczna,
leczenia przewlekłego bólu...

Więcej   

Dzienny Oddział
Psychogeriatryczny

Dzienny Oddział Psychgeriatryczny NFZ

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów do obserwacji z innymi problemami psychogeriatrycznymi - zaburzeniami nastroju i zachowania.

Więcej   

Ośrodek
Badań Klinicznych

Od wielu lat prowadzimy badania kliniczne w chorobie Alzheimera. Daje to pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i do eksperymentalnych metod leczenia.

Więcej   

Wczesna diagnostyka
choroby Alzheimera

Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera ze zdaniem jest wynikiem interdyscyplinarnej pracy zespołu specjalistycznych gabinetów lekarskich: psychogeriatry, neurologa, i psychologa klinicznego.

Więcej