Szanowni Państwo!

Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.

Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Profilaktyka Alzheimera

Profilaktyka Alzheimera\

Profilaktyka Alzheimera

 • niepokojące problemy
 • ocena zagrożenia
 • czynniki prewencyjne
 • wczesne rozpoznanie
 • metody rehabilitacji pamięci
 • zajęcia stymulacyjne

Czy otępieniom można zapobiegać?

Starzenie się organizmu jest nieuniknione, ale osoby o lepszej rezerwie mózgowej skuteczniej kompensują uszkodzenia neuronów i znacznie później ujawniają deficyty poznawcze. Sprawność intelektualna człowieka w wieku podeszłym jest uwarunkowana wieloczynnikowo.
Na swój materiał genetyczny, wiek, przeżycia z dzieciństwa, czy wykształcenie nie mamy już wpływu, ale znanych jest 10 modyfikowalnych czynników ryzyka otępienia:

 • nadciśnienie
 • cholesterol
 • zły sposób odżywiania
 • nadwaga i otyłość
 • brak aktywności fizycznej
 • nietolerancja glikemii
 • cukrzyca
 • niska aktywność intelektualna
 • palenie papierosów
 • homocysteina

Lęk o własną sprawność umysłową wynika z niewiedzy. Analiza kondycji umysłowej działa mobilizująco. Warto poddać się takie analizie profilaktycznie, tak jak badamy lipidogram, hormony tarczycy czy markery nowotworowe.

Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych u zdrowych, dobrze funkcjonujących starszych osób – jest metodą zapobiegania otępieniom. Nawet u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi ćwiczenia oddalają rozwinięcie się pełnoobjawowego otępienia. Ważne też są regularne ćwiczenia fizyczne. Poprawiają one przepływ krwi w mózgu, tempo przetwarzania informacji i funkcje wykonawcze, a te dwa procesy najszybciej ulegają uszkodzeniu we wczesnych fazach otępień.

Zakres usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne SENIOR

Specjalistyczne
gabinety lekarskie

Poradnie: psychogeriatryczna, geriatryczna,
neurologiczna, psychologiczna,
kardiologiczna, ortopedyczna,
leczenia boreliozy i innych chorób zakaźnych...

Więcej   

Diagnostyka
kompleksowa

Całościowa ocena geriatryczna,
profilaktyczna ocena geriatryczna,
diagnostyka i terapia zaburzeń pamięci.
 

Więcej   

Dzienny Oddział
Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów do obserwacji z innymi problemami psychogeriatrycznymi
- zaburzeniami nastroju i zachowania.

Więcej   

Ośrodek
Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie.

Więcej