Ośrodek Alzheimerowski

Zapytaj o szczegóły

Oddział psychiatryczno-geriatryczny : 58 552 31 16, geriatra, psychogeriatra, psycholog : 782 291 841

Rejestracja do neurologa, anestezjologa, ortopedy, kardiologa, lekarza chorób zakaźnych : 509 29 64 64

Ośrodek Alzheimerowski

Do rozpoznania przyczyn i leczenia zaburzeń pamięci nie jest niezbędna hospitalizacja. W warunkach ambulatoryjnych doświadczony zespół potrafi określić diagnozę i realizować leczenie. Uniknięcie hospitalizacji w tych szczególnych zaburzeniach ma korzystny wpływ na jakość życia chorych i ich opiekunów.

Indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenia przeprowadzane z psychologiem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego o zmiennych poziomach trudności dla stymulacji pamięci, logicznego rozumowania, poprawy wnioskowania, podejmowania decyzji, zwiększania podzielności i zakresu uwagi.

Czas trwania zajęć dostosowujemy do indywidualnych możliwości każdego pacjenta.

Indywidualne - opracowane na podstawie wyników przeprowadzonego badania neuropsychologicznego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod stymulujących funkcje poznawcze. Czas trwania i częstotliwość dostosowane do możliwości pacjenta.

Grupowe - przeprowadzane w 3-4 osobowych zespołach, dodatkowo mające na celu pobudzanie prawidłowych zachowań społecznych.

Specjalistyczne gabinety lekarskie

Konsultacja geriatryczna
Konsultacja internistyczna
Konsultacja psychogeriatryczna
Konsultacja ortopedyczna
Konsultacja psychologiczna

Dzienny Oddział Psychogeriatryczny

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów z innymi problemami psychogeriatrycznymi: zaburzeniami nastroju i zachowania do obserwacji.

Cennik

Konsultacja specjalisty – 90 – 120 zł
Badanie psychologiczne – 70 – 100 zł
Trening funkcji poznawczych (45min) – 40 zł
Ocena potencjału zdrowotnego – 180 zł
Kompleksowe badanie geriatryczne – 220 zł (obejmuje konsultacje geriatry, psychiatry oraz psychologa – wykonane jednego dnia)

"Z wiedzy zespołu korzystamy ponad 6 lat i uważamy, że jest to instytucja niezwykle pomocna ludziom chorym na schorzenia geriatryczne"

Danuta i Stefan z Gdańska

"Pani doktor wraz z całym personelem dzięki fachowej wiedzy, doświadczeniu i praktyce potrafi doskonale zdiagnozować pacjenta i pomóc rodzinie rozwiązać codzienne problemy jakie przynosi choroba"

Ryszard z Gdańska