Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

O Centrum Medycznym SENIOR

Centrum Medyczne Senior w Sopocie

Istniejemy od roku 2000, wcześniej jako NZOZ Senior a od 2014 roku pod nazwą Centrum Medyczne SENIOR w nowej sopockiej siedzibie przy ulicy Rzemieślniczej 3.

Zapraszamy do nas:

  • osoby w wieku okołoemerytalnym, które chciałyby z naszą pomocą ocenić swój potencjał intelektualny i kondycję zdrowotną u progu III wieku i o ile to będzie potrzebne ustalić plan naprawczy,
  • osoby starsze niepokojące się o swoje zdrowie, a szczególnie tych pacjentów u których doszło do załamania się kondycji zdrowotnej w ich indywidualnym procesie starzenia,
  • osoby dorosłe, które zaobserwowały trudnościami z pamięcią, koncentracją, planowaniem, motywacją do działania.
  • osoby po zakażeniu COVID-19 i po przebiegu innych chorób somatycznych doświadczających tzw. „mgły mózgowej” czy też „mgły po covidowej”

Takim kryzysom zwykle towarzyszy osłabienie, niepewność i lęk o utratę samodzielności. Często trudno jest określić, który czynnik (choroba, uraz psychiczny, jakaś zmiana w środowisku chorego, czy wpływ przyjmowanych leków) jest odpowiedzialny za poszczególne objawy. Naszym wspólnym doświadczeniem postaramy się szybko pomóc w znalezieniu przyczyny kryzysu i ustaleniu prawidłowego postępowania – dla poprawy stanu zdrowia i powrotu do niezależności.

Zakres usług medycznych świadczonych przez Centrum Medyczne SENIOR

Specjalistyczne
gabinety lekarskie

Poradnie: psychogeriatryczna, geriatryczna,
neurologiczna, psychologiczna,
kardiologiczna,
leczenia przewlekłego bólu...

Więcej   

Dzienny Oddział
Psychogeriatryczny

Dzienny Oddział Psychgeriatryczny NFZ

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest przyjmowanie pacjentów do obserwacji z innymi problemami psychogeriatrycznymi - zaburzeniami nastroju i zachowania.

Więcej   

Ośrodek
Badań Klinicznych

Od wielu lat prowadzimy badania kliniczne w chorobie Alzheimera. Daje to pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i do eksperymentalnych metod leczenia.

Więcej   

Wczesna diagnostyka
choroby Alzheimera

Wczesna diagnostyka choroby Alzheimera ze zdaniem jest wynikiem interdyscyplinarnej pracy zespołu specjalistycznych gabinetów lekarskich: psychogeriatry, neurologa, i psychologa klinicznego.

Więcej